16.07.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Joi 16.07.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – spălare hidranți pe bd. Matei Basarab , strada M. Kogalniceanu și Independenței.

          – remediere pierdere apă strada Prelungirea Rahovei.

          – înlocuit contra cost rețea distribuție apă subsol bloc MB 5 sc B cu oprirea furnizării apei în bloc intre orele 08.00-16.00.

          – canalizare menajeră blocuri Amonil strada Razoare înfundata – se executa lucrări de desfundare manuală.

          – curățare guri de scurgere ape pluviale pe strada Răzoare și Vânători.

          – SPM Viitor cu Plevna – lucrări de repunere in funcțiune – pompe și clapeți înfundați.