16.09.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 16.09.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe str Lacului , Cloșca și Domnița Bălașa.

         – spălare/curățare filtre cu hipoclorit la stația de tratare apă.

         – anulare cămin vechi apă str Eternitătii la intersecția cu Bd Unirii trotuar.

         – realizare branșare sursă apă DADP bd M Basarab zona Apicola.

         – înlocuit robinet bransament  bloc F 1 A 2.

         – înlocuit contor defect str Plevnei nr 77.

         – remediere pierdere apă subsol bloc B 1 Peco sc A și constatări defecțiuni instalație sanitară.

         – înlocuit capac cămin canalizare menajeră  bloc P 2 Aleea Baii.

         – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale str Răzoare

         – curățare/vidanjare chesoane SPAM 2 si 3 Boraoare