17.02.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Luni 17.02.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – spălare hidranți pe bd. Chimiei și pe str. Răzoare.

          – înlocuit robinet str. Ciprian Porumbescu nr 13.

          – debranșări case cu datorii în urma somațiilor trimise în teren în luna ianuarie 2020 și fără rezultate în privinta achitării sau încheierii de angajamente de plată.

          – curățare/vidanjare cămine canalizare pluvială bd. Matei Basarab zona Elegant.