17.10.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 17.10.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșamente apă individuale bloc MB 8 sc D ap 7 și 8.

       – refacere trotuar cu pavele bloc E 14-Profi.

       – curățare cămine canalizare menajeră bloc L 1 și L 7.

       – curățare subsol bloc 31 sc E -autovidanjă mică.

       – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale strada CD Gherea și Aleea Pieței.

       – SPAM 1 Slobozia Nouă -refacere zona intervenție și montare capac cheson.

       – Mărculești -lucrări  la stația de demanganizare – montare instalație dozare pretratare cu hipoclorit la stația de demanganizare și probe tehnologice.