17.11.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 17.11.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu de incendiu pe strada Nordului, pe Aleea Școlii și Aleea Panseluțelor.

        – execuție contra cost branșament apă individual bloc F 3 A 8.

       – branșament apă strada 13 Septembrie nr 14-16.

       – sesizare lipsă presiune apă bloc G 6 – spălare contor branșament ,verificare instalație.

       – turnare beton zona bloc MB 9 în urma intervenției la branșamentul de canalizare al blocului.

       – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale strada CD Gherea ,bd Chimiei , zona Piața Revoluției.

       – SPAM strada Gării ( IACMI ) înlocuit clapet dn 100.

       – montare contra cost hidrant Mărculești.