17.12.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi,Joi 17.12.2020
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare și dezinfectare canal aducțiune filtre la stația de tratare apă.

         – bloc G 5 – lucrări de reparare instalație individuală distribuție apă.

         – turnat capace beton cămine.

         – curățare vidanjare cămine canalizare menajeră zona MB 19-MB 20.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale zona Piața Mare.