17.12.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 17.12.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă Cartier Slobozia Nouă prin hidranți de incendiu.

         – execuție contra cost 2 branșamente apă individuale la bloc MB 12 sc A ap 9 și 15.

         – remediere pierdere apă contor branșament  Aleea Bujorului bloc B 2 sc A ap 13.

         – bloc Z sc C bd M Basarab – canalizare înfundată , se vor executa lucrări de repunere în funcțiune.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale Cartier Gării Noi .