18.03.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Miercuri 18.03.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – spălare hidranți pe Aleea Rondă și în Cartierul Pepinieră.

          – branșament apă strada Gării Noi nr 23 A.

          – înlocuit la cerere contor branșament bloc 3 sc A strada Ardealului.

          – strada Maxim Gorki nr 16 înlocuit robinet branșament.

          – strada Gheorghe Doja nr 3 A înlocuit contor branșament.

          – strada General Magheru nr 90 branșament apă executat de Viv Serv.

          – branșament canalizare menajeră strada Vasile Alecsandri nr.11.

          – curățare guri de scurgere ape pluviale strada Teilor și Trandafirilor.

          – curățare/vidanjare cămin cheson strada Ionel Perlea.

          – lucrări de refacere tencuială exterioară cu spumă poliuretanică la rezervorul de 10000 mc de la stația de tratare apă.