18.12.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi,Vineri 18.12.2020
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuit cablu alimentare cu energie electrică la Forajul 16.

         – reparație instalație distribuție apă pe casa scării la bloc G 5 sc B.

         – bloc B4 Peco sc A – înlocuit contor branșament defect.

         – remediere conductă dn 600 mm sub presiune de ape menajere pe str Plevnei în apropierea intersecției cu str Independenței.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale pe str Razoare ,Nisipuri și Aleea Rondă.

         – vidanjare cheson nou SPM Cărămidari.