19.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 19.01.2023
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc B 33 sc A ap 9.

       – execuție contra cost branșament apă SC Premier strada Dimitrie Cantemir ( continuare ).

       – reparație contra cost instalație sanitară subsol bloc U 1 sc B.

       – curățare de depuneri subsol bloc U 1 sc B -pompă și vidanjă mică.

       – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona V 4- V5 Feroviarul.

       – SPAM Nord -pompă înfundată , se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – SPAM Cuza Vodă – curățare cheson cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT

       – Grivița -branșament apă str.7 nr 62.

       – Ciulnița-branșament canalizare strada M Basarab nr 6 A ( continuare ).