19.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 19.10.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălări rețele apă prin hidranți: Bd. Chimiei-Engie, Str. Nordului X Str. Viilor, Str. Ianache.

         – Lucrări pregătitoare-săpătura manuală zona cale ferata Sos. Brailei pt. racord Flavours.

         – Executie branșament individual Bl. MB6, Sc. B, Ap. 4 + Ap..11.

         – Curățare/Vidanjare cămine canalizare Cuza Vodă  Bl. 1K., 1J + Bl. S4 Sc ABC – 500.

         – SP Canalizare: Verificare stații,  Intervenție pompă SP Nord, Înlocuit clapet + pompă SP IACMI.

         – Statie Tratare Apă: Intreținere-vopsitorii sală pompe NDS.

         – St. Epurare – Intervenție pompă deznisipator (infundată), pregătit pentru depozitare pat namol.

       – Periurbane: Intervenție remediere avarie Iazu – aseară – o strada fară apă..