20.08.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Joi 20.08.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – eliminare pierdere apă strada 24 Ianuarie după intersecția cu strada Domnitor Radu Mihnea ( trotuar cu pavele ).

          – strada 24 Ianuarie nr 48 , Viitor nr 2 ,Ianache 29 și Minerva 18- înlocuit contori branșament.

          – G60ap37 și G8A63 înlocuit robinet și contor branșament-scurte opriri in intervalul 08.00-11.00.

          – strada CD Gherea nr 29 -hidrant ce pierde apă-remediere în curs de execuție.

          – curățare cămine și guri scurgere strada Radu Vulpe și Sălcii.

          – SPM 3 Slobozia Noua -pompă defectă și SPM Horia revizie.

De ieri ora 20.00 a fost pusă în funcțiune la stația de epurare instalația pentru eliminarea mirosurilor.