20.09.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 20.09.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe Bd.Unirii x Ardealului, Gară, Bd.Cosminului.

         – Lucrări execuție instalatie gaz St. Epurare.

         – Completat piatră spartă intervenție Str. Gheorghe Dima.

         – realizare branșare sursă apă DADP bd M Basarab zona Apicolă și R1 + R2 Viilor.

         – realizare branșare sursa apă DADP bl. Z sc. C.

         – intervenție/remediere Bl. B3, Sc.A, Ap.15 – lipsă presiune.

         – Curățit guri scurgere Str. Cloșca + Trandafirilor.

         – Sp Canal-verificat + vidanjat stații Ionel Perlea + Independenței.

         – St. Epurare Intervenție desfundare pompă apă menajeră.