21.03.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 21.03.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – remediere pierdere apă strada Academician Lăzarescu.

         – remediere pierdere apă strada C D Gherea zona parc Catedrală.

         – remediere pierdere apă str Libertății Gimbășani.

         – înlocuit contori defecți bloc U 25 sc B ap 3 și 35 sc B ( Magic ).

         – curățare guri de scurgere ape pluviale bd Unirii.

         – reparație ( turnat beton ) intervenție bloc 4 sc A Ardealului.

         – vidanjare cheson SPAM Transmim.

         – SPAM Nord pompe înfundate se execută lucrări de repunere în funcțiune.