21.12.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 21.12.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – execuție contra cost branșament apă individual MB 6 B 12.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale cartier 500 ap.

         – SPAM Dropiei pompă înfundată – se execută lucrări de repunere în funcțiune.

         – lucrări de efectuare izolații împotriva înghețului la contori și branșamente în zonele cu risc ridicat de îngheț.