22.06.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 22.06.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc B 29 sc A ap 3.

       – înlocuit contor pentru efectuarea de verificare metrologică bloc U 27 sc A.

       – remediere lipsă presiune Casa Fotbalului.

       – canalizare menajeră bloc I 1 strada Ialomiței înfundată-se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – curățare subsol bloc 34 sc B strada Vânători -vidanjă mică + echipă subsoluri.

       – curățare guri de scurgere ape pluviale strada Răzoare , Sudului și Vânători.

       – curățare/vidanjare cu AUTOCURĂȚITOR  COMBINAT chesoane SPAM 1 și 3 Bora.

       – reabilitare rețele de apă Ciulnița-lucrări în Ivanești pe strada Donici , Școlii și Islazului.