23.03.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Marți 23.03.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – montare garda hidrant zona bloc MB 15.

         – montat contor branșament G3 A 2.

         – înlocuit contori pentru efectuarea de verificari metrologice periodice la H 1 sc D ap 69 , 71 , 73, 74  și la bloc D 1 sc A ap 1 , 5 , 9 , 11 si 12.

         – curățat/vidanjat cămine canalizare menajeră zona bloc B 36.

         – curățare guri de scurgeră zona cartier 500 ap

         – SPAM Cuza Vodă – lucrări de înlocuire electropompă Brates 400 ( demontare ).