23.06.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 23.06.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – remediere avarie apă strada Horia nr 19.

       – branșament apă contra cost strada M Kogalniceanu nr 30 A.

       – lucrări pregătitoare pentru branșare 2 surse apă Orașelul Copiilor.

       – lipsă presiune bloc E 1-E 2-constatare și remediere.

       – curățare subsol de depuneri bloc 34 sc B strada Vânători.

       – curățare guri de scurgere ape pluviale pe strada Ialomiței și strada CD Gherea.

       – spălare bazin stație Pluvială 2 strada Ionel Perlea.

       – curățare pături namol stație epurare.

       – curățare bazin aerare cu aspirator.