23.09.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă


S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Miercuri 23.09.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare hidranți șoseaua Varianta International Service-Lidl, Parc MB-uri și MB 18 sc C.

         – remediere pierdere apă branșament MB 15.

         – strada Școlii nr 21 și strada 24 Ianuarie nr 15 – înlocuit contori blocați.

         – branșament canalizare SC Sarapac -șoseaua Filaturii.

         – curățare guri de scurgere strada Eternității , Ana Ipătescu și Gheorghe Doja.

         – canalizări menajere înfundate :       

strada Ianache între strada Independenței și strada Ștefan cel Mare       

strada Viilor între strada Independenței și strada Stefan cel Mare

se execută lucrări de desfundare mecanicî cu autospeciala combinată.