24.03.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 24.03.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Mutare/schimbare poziție hidrant MB 17 – oprire scurtă apă la blocurile: MB17,MB19,MB 20.

         – Execuție contra cost 2 branșamente individuale apă:Bl. U17, Sc. A, Ap. 25 + Ap. 28. 

         – Spălări rețele prin hidranți: Strada M. Sadoveanu, Strada Horia, Strada Gării.

         – Curățire guri scurgere – zona pieței.

         – Curățare/vidanjare cheson SPAM + cămin Penitenciar strada Gării ( IACMI ) cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT.

         – Curățenie vegetație incinta Stație Tratare Apă.

         – St. Epurare – Intervenție – 2 pompe recirculare înfundate.

         – Toaletare vegetație

         – Form. Periurbane – descarcăre bazin tratare Marculești.