24.04.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Vineri 24.04.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – spălare hidranți pe bd Sudului și bd Chimiei.

          – înlocuit capac cămin necarosabil zona B 36 spațiu verde.

          – reparat hidrant zona SP Sud.

          – rebranșare strada Aurora nr 5 B.

          – curățare guri de scurgere zona Casa Armatei.

          – by-passare canalizare menajeră str Cimitirului între str Prunului și str Mărului.