24.09.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă


S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Joi 24.09.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – remediere pierdere apă zona bloc MB 15.

         – bloc T 1 scara A înlocuit contor branșament.

         – strada Crișan nr 29 și SC Marmidan – înlocuit contori branșament.

         – revizie hidrofor bloc J 2 bd Matei Basarab.

         – curățare guri de scurgere strada Cărămidari și 1848.

         – spălare rezervor 1290 mc la stația de tratare apă.