25.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 25.01.2023
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșamente apă individuale bloc U 16 ap 3 si B 1-34 sc C ap 34.

       – branșament apă Premier strada Dimitrie Cantemir- compactare trotuar în vederea refacerii cu beton.

       – evacuat apă subsol cu electropompă bloc U 10 sc F.

       – SPAM Nord -pompă înfundată , se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – SPAM Cuza Vodă – lucrări pregătitoare montare pompă Sultzer.

       – Curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc MB 5 ,27 ,45 si D 6.

       – Cosâmbești -branșament apă Aleea Lavandei nr 8.

       – Poiana -remediere pierdere apă strada Revoluției.