25.02.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Joi 25.02.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – remediere pierdere apă strada Școlii la intersecția cu strada Unirii în Slobozia Noua.

         – remediere pierdere apă branșament strada Cuza Vodă nr 23.

         – înlocuit contori branșamente individuale pentru efectuarea de verificări metrologice periodice la bloc C 3 sc B ap 1,14 și 19.

         – vidanjare/curățare cămine canalizare menajeră zona bloc ANL 2002 ,MB 5 și U 18.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale zona Nordului-500 ap

         – bazin retenție ape pluviale nr 2 – începere lucrări la refacere împrejmuire.