25.10.2019 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Vineri 25.10.2019

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – remediere pierdere apă str. Scolii zona Biserica Slobozia Noua.

          – rebranșare Unirii 7 A.

          – înlocuit contori branșament case str Traian pentru efectuarea de verificări metrologice periodice.

          – curățat/vidanjat cămine canalizare menajeră zona bloc V6 , X și Tohani.

          – curățat guri de scurgere ape pluviale zona 500 ap.