26.07.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 26.07.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – realizare sursa apă DADP zona bloc C 4 sc B.

       – remediere pierdere apă zona cămin contor UM-Petrom.

       – curățare subsol bloc U 12 sc A-AUTOCURĂȚITOR COMBINAT.

       – curățare de depuneri Cheson Bora cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT.

       – Mărculești -turnare beton platforma container faza 1.