26.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 26.10.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe str Dorobanți , M Eminescu și Vasile Alecsandri.

         – realizare contra cost branșament apă str Liliacului nr 14.

         – curățare filtre contori foraj 12 si 16.

         – realizare contra cost înlocuit racord canalizare menajeră bloc MB 9 sc D.

         – SPAM Sud și Gării – revizie clapeți reținere.

         – revizie mixere aerare stație de epurare.