27.01.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi,Miercuri 27.01.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuit robinet branșament bloc 32 bd M Basarab.

         – strada Gheorghe Doja nr 3 și M Eminescu 21 înlocuit robinet/contor branșament.

         – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră Aleea Ronda -Nisipuri până la bd M Basarab.

         – curățare guri de scurgere bd M Basarab.

         – SPM Nisipuri curățare coș colector și revizie pompe.