27.08.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 27.08.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălări rețele apă – hidranți: Str. Dorobanți, Str.M.Eminescu, Bd.M.Basarab – Bl.MB18.

         – Montat tubulatură protecție pentru execuție branșament Str.Gării Noi.

         – Finalizare/curățenie, lucrare branșamente apă +  canalizare piață agroalimentară.

         – Verificare sesizare avarie apă Str. Ionel Perlea.

         – Înlocuire robinet branșament Bl. U4 – Oprire furnizare apă Bl:U2, U3, U4, U5,intre orele 08.00 – 12.00.

         – Continuare înlocuiri contori scadență Sl. Noua.

         – Verificare/spălare contor Bl. V5/2 – sesizare presiune scazută.

         – Înlocuire contor Str. Gh.Doja Nr.54.

         – Execuție hidroizolație terasa PT8.

         – SP canalizare: Curățat Stație Nisipuri, montaj pompă cheson Bora.

         – Stație tratare apă: Revizie instalații/utilaje, cosit iarbă.

       – Stație Epurare: Verificare motor mixer 3A(nu funcționeaza), curățat pompe deshidratare, completat ulei reductoare aeratoare, intreținere,  confecții tablă.

       – Periurbane: Transport și montaj capac cămin Grivița.