27.09.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 27.09.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc J 1 sc C ap 20.

       – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe strada Horia , Cloșca , Ana Ipătescu și Gării.

       – înlocuit contor branșament apă SC Cocor Com.

       – reparat instalație sanitara bloc 31 sc D.

       – curățare guri de scurgere ape pluviale bd M Basarab.

       – SPAM Nord -pompă înfundată , se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – curățare cheson vechi SPAM Cărămidari cu aspirator canalizare.

       – golire paturi nămol epurare-transport la Vivani.

       – Mărculesti -lucrări la stația de demanganizare.

       – Nicolești -înlocuit motor stație pompare.