27.12.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 27.12.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – remediere pierdere apă bd Unirii zona bloc Z1-Z2. În cursul remedierii este posibilă oprirea furnizării apei pentru o perioada scurtă de timp către blocurile V2 , V3,V4,V5 ,Z1 și Z2 din zona Aleea Feroviarului.

         – realizare contra cost branșament apă individual bloc F 8 / B/34.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale bd M Basarab.

         – curățare/vidanjare cămin pompe UM și desfundare pompă înfundată.