28.02.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 28.02.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuit contori pentru efectuare de verificări metrologice periodice la bloc 14 sc A ap 5 si 14 , bloc 18 sc A ap 10 ,bloc 19 sc A ap 2 si 4 ,bloc 15 sc B ap 12 și bloc 12A sc A ap 7 si 12.

         – înlocuit contor blocat bloc 20 sc A ap 11.

         – inventariere stare subsoluri oraș.

         – SPAM Transmim lucrări de revizie.

         – curățare de depuneri și dezinfectare filtrul nr 3 la stația de tratare apă.