28.07.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 28.07.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe strada Ana Ipătescu , Horia și Trandafirilor.

         – remediere pierdere apă strada Valter Mărăcineanu nr 39.

         – sudare blind dn 800 mm la stația de tratare apă.

         – înlocuire contra cost branșament canalizare bloc MB 20 sc C.

         – reparație trotuar betonat strada General Magheru nr 50.

         – curățare guri scurgere ape pluviale cartier 500 ap.

         – vidanjare/curățare cheson SPAM Nisipuri.

         – desfundare pompă înfundată la SPAM Nord.