28.09.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă


S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Luni 28.09.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – cofrare și turnare cămin liniștire SC Sarapac -șos Filaturii.

         – strada CD Gherea 26 , Mărului 19 A , Marginii 1 D și Unirii 46 – înlocuit contori branșament defecți.

         – curățare de depuneri cămine de canalizare menajeră strada Ianache.

         – curățare de depuneri cămine și guri de scurgere ape pluviale strada Ianache.

         – SPM 2 Bora -lucrări de repunere în funcțiune.