29.05.2020 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

   S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi, Vineri 29.05.2020

Pe rețeaua de distribuție a apei:

          – spălare hidranți pe strada Răzoare , Aleea Stadionului și bd Sudului.

          – branșament apă strada Peneș Curcanu nr 6.

          – branșament individual bloc 1A sc A ap 4.

          – înlocuit robinet branșament și apometru strada Crișan 18 ,Maxim Gorki nr 26 și Unirii 63.

          – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră pe str Stefan cel Mare ,str Păcii ,str Miron Costin și în intersecția bd Unirii cu strada Gării.

          – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale pe strada Independenței ,Dragoș Vodă și M Kogalniceanu.