29.06.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă


S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 29.06.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălări hidranți –  rețele: Bd. Matei Basarab-Domo, Matei Basarab-Vlase, MB 18.

         – pregatit execuție lucrare DSP- apă canalizare.

         – epuismente cămine contori branșament ( 15 locații- SRI, Arhive, Avicola, Cocor, Pet Star, Bazin Inot, …).

         – finalizare remediere avarie canalizare menajeră strada Lacului zona trecere pietoni bloc U 40 – astupat, compactat, piatră spartă + Lacului – farmacia Diana – carosabil.

         – curățire + vidanjare cămine canalizare strada Decebal.

         – curățire guri scurgere strada Răzoare + Strada Sudului.

         – verificare SP canalizare + 2 pompe Wilo + 1 EPEG.

         – stație epurare – intervenție, reparații grătar mecanic 2 + tăiat iarbă incintă.

         – Stație tratare apă – tăiat iarba foraje P 13, P 14.