30.03.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 30.03.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălat contor branșament bloc 3 ans 60 ap.

         – înlocuit contor defect bloc 31 sc B.

         – execuție contra cost branșament canalizare str 1 Decembrie 1918 nr 50.

         – extindere canalizare menajeră strada 1 Mai – continuare.

         – curățare/vidanjare cheson Kaufland cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT

         – execuție lucrări de intreținere zona protecție sanitară foraj 3 și 5.

         – execuție contra cost branșament canalizare Ciulnița strada M Basarab nr 122.