31.08.2022 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 31.08.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșamente apă individuale la bloc G 4 sc A ap 35 și S 3 sc A ap 11.

       – execuție contra cost branșament apă și canalizare strada Horia nr 29 A.

       – curățare de depuneri guri de scurgere ape pluviale pe strada Gheorghe Doja , Horia și Crișan.

       – spălare rețea apă strada Horia prin hidranți de incendiu.

       – curățare de depuneri subsol bloc B 27 sc B-autovidanjă mică.

       – SPAM Nord pompă înfundată ,se execută lucrări de repunere în funcțiune.