COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI Sprijinirea conectării populaţiei cu venituri mici la reţele de alimentare cu apă şi/sau canalizare existente

COMUNICAT DE PRESĂ

 PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Sprijinirea conectării populaţiei cu venituri mici la reţele de alimentare cu apă şi/sau canalizare existente, finanţată prin Componenta 1: Managementul apei

Numele beneficiarului: S.C. URBAN S.A.

Obiectivele proiectului: În data de 03 octombrie 2023 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7/PC cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) în calitate de finanțator al Investiției 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin Componenta 1: Managementul apei. Obiectiv general al proiectului este asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei prin creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare.

Numărul gospodăriilor sprijinite prin proiect acoperă branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă și/sau racordarea la rețeaua publică de canalizare, după caz, a 3108 beneficiari eligibili, pe raza a 4 U.A.T.-uri, respectiv municipiul Slobozia, comuna Adâncata, comuna Ograda si comuna Ciulnița.

Valoarea totală a proiectului: 34.570.251,37 lei

Valoare totală eligibilă cu o intensitate a sprijinului de 100%: 29.050.631,40 lei

Data începerii proiectului: 03.10.2023  

Data finalizării proiectului: 30.06.2026

Codul proiectului: MAPC01202242000018

Date de contact Beneficiar: Website: https://urbanslobozia.ro E-mail: office@scurbansaslobozia.ro Telefon: 0243.230.153  Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr.14, Slobozia, Ialomița  Persoană de contact: Dan Manea – Director dezvoltare

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/                              http://www.facebook.com/PNRROficial/)                                  

Comunicat de presa (pdf)